Hall- och Bankommittén

Sköter vattning och underhåll av inom- och utomhusbanor inför träning och tävling

Sammankallande

Benny Friberg

070 675 36 59

fribergb@hotmail.com

Ledamot

Lars Gustafsson

Ledamot

Kent Augustsson

Ledamot

Johnny Eriksson


Ledamot

Lars Olof (Kalle) KarlssonLedamot

Ingvar Karlsson


Ledamot

Lars-Erik Larsson


Ledamot

Per-Olof Grundell