Tävlings- och träningskommittén

Arrangerar tävlingar. Ansvarar för upplägg av träning och laguttagning. 

Sammankallande

Lars-Olof (Kalle) Karlsson

073 626 00 55Ledamot

Benny Friberg

Ledamot

Lars Karp


Ledamot

Catharina Brink

Ledamot

Janne VibergLedamot

Jürgen Kock