Kökskommittén

Bemannar kök vid tävlingar, möten och fester. Ansvarar för inköp till köket

Sammankallande

Karin Eriksson

070 970 04 61

chicko1914@gmail.com


Ledamot

Britt-Marie Augustsson

Ledamot

Jürgen Kock

Ledamot

Barbro NilssonLedamot

Ingvor Lahti


Ledamot

Irja Andersson