Kort historik

Kungsbacka Bouleklubb bildades 1986. Den första tiden spelade man boule på grusplanen bakom Fyren.       Idag kan man se en "stenlabyrint" på platsen. Några år senare  flyttade man från Fyren till Borgmästargatan alldeles invid lekparken.

Från början spelade vi i röd klädsel som först några år senare byttes till blå.

År 2003 flyttade vi in i den då nya Boulehallen invid ån, bredvid ishallen. Boulehallen ägs av kommunen men KBK administrerar hallen och äger själva det invändiga kontoret och köket.