Datakommittén

Administrerar hemsidan. Säkrar bemanning av dator vid tävlingar. Ansöker om sanktioner till tävlingar. Tar fram diverse blanketter och listor efter behov. Administrerar register. Sköter klubbdator, skrivare och internetanslutning. Hjälper, vid behov, medlemmar att göra tävlingsanmälan. Handhar allmänna IT relaterade frågor.

Sammankallande

Hans Svensson

070 248 04 10
hanssvens@gmail.comLedamot

Olle Häggström

Ledamot

Lotta Karlsson


Ledamot

Benny Friberg

Ledamot

Catharina Brink


Ledamot

Stefan LandströmLedamot

Magnus Dahlberg