Datakommittén

Administrerar hemsidan. Säkrar bemanning av dator vid tävlingar. Ansöker om sanktioner till tävlingar. Tar fram diverse blanketter och listor efter behov. Administrerar register. Sköter klubbdator, skrivare och internetanslutning. Hjälper, vid behov, medlemmar att göra tävlingsanmälan. Handhar allmänna IT relaterade frågor.

Ledamot

Hans SvenssonLedamot

Olle Häggström

Ledamot

Lotta Karlsson


Ledamot

Benny Friberg

Ledamot

Stefan LandströmLedamot

Magnus Dahlberg